RGB_KNMvD-logo_Groep_Veterinaire_specialisten.png

Welkom op de ledenpagina van de Groep Veterinaire Specialisten, de belangenvereniging voor alle dierenartsen die in Nederland zijn geregistreerd als specialist of een Europese erkenning als specialist hebben. Samen met u werkt de GVS aan het vergroten van de bekendheid van veterinaire specialisten onder het Nederlands publiek en onder beroepsgenoten.

LinkedIn: groep dierenarts specialist
Als u een profiel heeft aangemaakt op LinkedIn, willen wij u uitnodigen om de groep dierenarts specialist op te zoeken en u aan te melden. Met deze groep is het mogelijk om discussies op te starten, maar ook journal clubs mogelijk te maken. Zodra wij voldoende aanmeldingen hebben, kunnen we gaan samenwerken om hier meer inhoud aan te geven.