RGB_KNMvD-logo_Platform_Jonge_Dierenartsen.png

Sinds 2008 is de KNMvD een nieuwe commissie rijker. Omdat een aantal jonge leden de wens heeft geuit om beter gehoord te worden binnen het KNMvD-bestuur is de Commissie Jonge Dierenartsen opgericht. In mei 2012 werd de naam 'Commissie Jonge Dierenartsen' gewijzigd in 'Platform Jonge Dierenartsen'.

Het Platform Jonge Dierenartsen richt zich tot studenten in de laatste fase van de opleiding en dierenartsen tot 5 jaar na afstuderen.

De belangrijkste functies van het platform zijn: de ondersteuning van de jonge dierenartsen en het vormen van een klankbord namens de jonge dierenarts naar het KNMvD-bestuur. De ondersteuning vindt plaats door middel van het inventariseren van de behoeftes en het initiëren en stimuleren van initiatieven die deze behoeftes invullen. 

Het platform wil zijn doelstelling op de volgende manieren realiseren:

  • De behoeften en wensen in kaart (laten) brengen.
  • Activiteiten organiseren/stimuleren die aansluiten op de behoeftes van jonge dierenartsen.
  • Een klankbord/aanspreekpunt zijn voor het hoofdbestuur, groepen en regio's.
  • Een aanspreekpunt vormen voor jonge dierenartsen.
  • De wensen en behoeften van jonge dierenartsen onder de aandacht brengen binnen de KNMvD.

Concreet valt hierbij te denken aan het opzetten van een behoefteonderzoek, het organiseren van een symposium voor jonge dierenartsen en het meedenken met het KNMvD-bestuur. Uiteraard zijn ideeën en wensen van jonge dierenartsen meer dan welkom. Hiervoor is nog het volgende e-mailadres beschikbaar: pjd@knmvd.nl. Gebruik dit adres dus om je stem te laten horen!

Je kunt ons liken op Facebook om op de hoogte te blijven.

Informatie over het Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen.

Klik hier voor de contactgegevens van het PJD-bestuur.