Help de veehouderij: vul de enquête in over de gevolgen van zwerfafval voor veehouders

Wellicht heb jij – of een van je veehouders – er wel eens mee te maken gehad: schade door zwerfafval. Blikjes of plastic in het land waar het vee loopt of versplinterd in het (kuil)gras.

Omdat er momenteel nog weinig bekend is over de (economische) schade die door zwerfafval ontstaat bij veehouders is er een onderzoek opgestart. Wij vragen jou als dierenarts hier ook aan mee te werken. Jouw informatie is namelijk van grote waarde voor het onderzoek (ook als je nog nooit met zwerfafval te maken hebt gehad in je werk).

Het onderzoek is onderdeel van de Landelijke Aanpak Zwerfafval (LAZ), uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. De anonieme vragenlijst bestaat uit 6 vragen. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van beleidsdoelen voor zwerfafval. Wij vragen je daarom om de vragenlijst in te vullen en de veehouderij een stapje verder te helpen.

Deze enquête is voor alle dierenartsen voor rundvee, paarden, schapen, geiten, varkens en pluimvee die weidegang of een uitloop te hanteren, of waar (berm)gras, hooi of kuil wordt gevoerd.

Hartelijk dank voor je medewerking!

De Link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/CNTHWLQ

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.