Hoe ondernemend zijn dierenartsen?

En wat betekent de keten- en groepsvorming voor onze beroepsgroep?

De heer H. Tolsma (dierenarts en lid van de KNMvD), studerende aan de Nyenrode Business Universiteit doet onderzoek naar deze en andere vragen. Ten behoeve van dit onderzoek is een vragenlijst opgesteld, welke uitgezet wordt onder alle dierenartsen in Nederland.

De vragenlijst bevat een aantal vragen en stellingen over de werkomgeving en gedrag. De antwoorden zullen geheel anoniem en vertrouwelijk verwerkt worden. Dat houdt in dat antwoorden niet terug te leiden zijn tot een persoon of tot een praktijk en niet verstrekt worden aan derden.

Om conclusies te kunnen trekken uit het onderzoek is deelname door veel dierenartsen nodig. Deelnemers kunnen aan het einde van de vragenlijst hun e-mailadres achterlaten, als zij een samenvatting van de resultaten wensen te ontvangen.

Deelnemen aan de vragenlijst kan via deze link, danwel via de onderstaande QR code. Het invullen van de vragen kost niet meer dan 10 minuten tijd.
QR code onderzoek Nijenrode

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.