Hoe staat het met de gezondheidstoestand van kalveren?

In het Algemeen Dagblad van 19 december is een artikel geplaatst over de gezondheidstoestand van kalveren. Het artikel is gebaseerd op conclusies die de organisatie ‘Dier en Recht’ trekt op basis van een rapport van Wageningen Lifestock Research uit oktober 2017 (“alternatieve vloeren voor vleeskalveren”).

Dierenartsen onderkennen dat in de vleeskalverhouderij, net als in andere landbouwhuisdieren sectoren als ook humaan (humaan jaarlijks tot 100%) luchtweginfecties optreden. Denk hierbij aan snotneuzen, oorontsteking, keelontsteking, bronchitis,  longontsteking etc. Deze processen kunnen als optredend in het longveld, hoe klein ook, pathologische sporen achterlaten.  Deze beschadigingen zijn het gevolg van een natuurlijk afweerproces. Het is echter niet gezegd dat dieren hierbij en altijd klinisch ziek worden! Dit is veel meer afhankelijk van oorzakelijk agens, virulentie en  massaliteit.

Slachtlijnbevindingen zijn zeer waardevol als deze naast het klinische beeld van de betreffende kalveren gelegd worden, dan zijn er wellicht conclusies te trekken. Dit gaat omgekeerd niet op, je kunt geen harde conclusies trekken enkel op basis van deze bevindingen zonder de kliniek van de koppel te kennen.

Het is evident dat een kalf met een goede immuniteit (passief dan wel actief) en in goede conditie minder risico loopt. Biestgift is hierbij essentieel, naast een goede voeding en huisvesting. Biest dient zo snel mogelijk gegeven te worden voor een maximaal effect. Men kan de vraag stellen of een verlengde biestgift tot 28 dagen een surplus geeft aan immuniteit tegen luchtweg pathogenen, wetende dat de opname van passieve antistoffen door het kalf uit de darm slechts de eerst 24 uur van zijn leven mogelijk is.
Een koe geeft slechts een à twee dagen biest, waar halen we de rest vandaan? Een supplementerende biestgift na dag 2 kan wel een positieve invloed hebben op darmweerstand.

De sectoren melkvee- en kalverhouderij hebben de handen ineen geslagen om de robuustheid van het kalf te verbeteren, dierenartsen omarmen deze acties.  Want een kalf met weerstand zal gemakkelijker mogelijke infecties zelf kunnen bestrijden.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen