Internationale beleidslijnen voor aanpak antibioticaresistentie

Om EU landen te helpen met het opstellen van een nationaal actieplan om antibioticaresistentie tegen te gaan, heeft het European Observatory on Health Systems and Policies een beleidsgids opgesteld. De beleidsopties zijn in kaart gebracht met hulp van o.a. de World Health Organization, de London School of Economics and Political Science en de Organisation for Economic Co-operation and Development. In deze internationale richtlijnen worden best practices beschreven, waaronder ook de Nederlandse One Health benadering en de publiek private samenwerking tussen overheid, diersectoren en de KNMvD.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.