Is de Ereraad van de KNMvD iets voor jou?

Als gevolg van het rooster van aftreden ontstaan eind 2019 twee vacatures binnen de Ereraad van de KNMvD. Ben je lid van de KNMvD, dan kun je je verkiesbaar stellen voor het lidmaatschap van de Ereraad. Op voordracht van het bestuur (niet bindend) word je door de Raad van Afgevaardigden benoemd voor een periode van drie jaar en ben je eenmaal herbenoembaar.

Een lid van de Ereraad:

 

·         Is gewoon lid van de KNMvD;

·         Heeft ervaring met conflicthantering;

·         Is integer en onafhankelijk;

·         Interesseert zich voor de code voor de dierenarts, reglementen en wetgeving;

·         Kan relativeren en heeft een goed inlevingsvermogen;

·         Heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring;

·         Neemt deel aan de vergaderingen (minimaal twee per jaar) van de Ereraad en bereidt deze voor;

·         Is actief (geweest) als (praktiserend) dierenarts en heeft ruime veterinair maatschappelijke ervaring;

·         Vervult geen andere functie als arbiter, lid Veterinair Tuchtcollege, bestuurslid KNMvD of lid van de Raad van Afgevaardigden;

·         Heeft geen tuchtmaatregel opgelegd gekregen van de Ereraad.

Tijdpad werving en benoeming leden Ereraad

kandidaatstelling leden Ereraad:  2-9-2019 t/m 27-9-2019
toetsing kandidaten door Ereraad (tuchtmaatregel): week 40
opstellen lijst kandidaten door directeur: week  40 t/m 42
uitnodigen kandidaten voor persoonlijk gesprek met voorzitter en secretaris Ereraad: week  40 t/m 42
opstellen definitieve kandidatenlijst met niet-bindende voordracht bestuursvergadering: 7 november 2019 (week 45)
definitieve kandidatenlijst met niet-bindende voordracht voorleggen aan Raad van Afgevaardigden voor benoeming
Vergadering Raad van Afgevaardigden: 12 december 2019 (week 50)

Solliciteren

Je bent welkom om je motivatie en CV voor 27 september 2019 te sturen naar mw. mr. Susan Mogony, directeur KNMvD, postbus 421, Houten.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de Secretaris van de Ereraad, mw. mr. S.M. Steegmans, via ereraad@knmvd.nl.

Meer informatie over de Ereraad vind je hier .

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen