Op social media gaan berichten rond over het product Bravecto®. Bravecto® is een diergeneesmiddel tegen vlooien en teken dat 12 weken werkt na het geven van de kauwtablet. De onrust op social media is ontstaan na het overlijden van een hond, waarbij onduidelijk is of het product Bravecto® hier een rol in heeft gespeeld.

Om de doodsoorzaak van dieren vast te stellen, is het essentieel om in ieder geval pathologisch onderzoek te verrichten. Tot op heden is in een dergelijk onderzoek geen causaal verband aangetoond tussen toediening van het betreffende diergeneesmiddel en het overlijden van een dier.

Diergeneeskundige producten worden uitgebreid getest voordat deze op de markt worden toegelaten. Bepaalde lange termijn effecten voor dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu komen soms pas later aan het licht, ondanks uitgebreide veiligheidstesten vooraf. Het is daarom erg belangrijk dat dierenartsen en eigenaren na toediening van het product melding doen van een mogelijke bijwerking. Deze melding kan gedaan worden bij het aCBG-BD, maar ook rechtstreeks bij de fabrikant, beiden werken met hetzelfde databestand.

Wat betreft de onrust rondom Bravecto®, er zijn geen meldingen gedaan over ernstige bijwerkingen waarin vast is komen te staan dat er een verband was met het gebruik van het product. Een 100% veiligheidsgarantie kan bij geen enkel geneesmiddel gegeven worden. Kortom, informeer de klant zorgvuldig en naar alle eerlijkheid, meld vermoedelijke bijwerkingen bij betreffende instanties, vraag de klant om bijwerkingen te melden en adviseer bij twijfel over de doodsoorzaak om pathologisch onderzoek te doen.

MSD Animal Health reageert op de onrust die is ontstaan met een brief aan dierenartsen en presenteert hierin tevens een factsheet.