Jubilea niet meer in het TvD

We krijgen veel vragen over het niet meer verschijnen van jubilea en overlijdensberichten in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde. Deze worden sinds enige tijd niet meer gepubliceerd. Helaas, want we weten dat er veel waarde aan wordt gehecht door onze lezers. We mogen deze gegevens niet meer zomaar publiceren vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat we zonder toestemming geen persoonsgegevens meer mogen publiceren. Hieronder valt dus ook het vermelden van namen bij jubilea en overlijdensberichten. Delen we toch persoonsgegevens op een manier waar wij geen toestemming voor hebben, dan riskeren we hoge boetes.

In Memoriam

Wat we wel mogen doen, is het plaatsen van een In Memoriam. Dit gebeurt namelijk met toestemming. De editie van het tijdschrift waarin deze verschijnen, soms enkele maanden na het overlijden van de betreffende persoon, heeft vooral te maken met de datum van aanlevering van de tekst. Daarnaast speelt de planning van het Tijdschrift een rol. Wie graag een In Memoriam wil plaatsen in het Tijdschrift kan contact opnemen met tijdschrift@knmvd.nl voor overleg over de wijze van publicatie en publicatiedatum.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen