Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Hoeveel van een diergeneesmiddel mogen dierenartsen meegeven?

In de Regeling diergeneesmiddelen (artikel 5.13) staat het volgende.

In het recept is de hoeveelheid af te leveren diergeneesmiddelen beperkt tot wat noodzakelijk is om de beoogde behandeling of therapie uit te kunnen voeren:

 In een periode van maximaal 1 maand na de datum van uitschrijven of
 In een periode van maximaal 1 jaar na de datum van uitschrijven, indien het diergeneesmiddelen betreft die op de primaire verpakking of in de bijsluiter zijn aangemerkt als:
. ontwormingsmiddel
. middel tegen parasieten
. middel tegen schimmels
. kalmeringsmiddel

Dit betekent dat er maximaal voor 1 maand kan worden uitgeschreven, ook bij chronische klachten.