Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Vallen dierenartsen onder de categorie ‘cruciale’ beroepen’?

De KNMvD heeft zich de afgelopen tijd enorm ingespannen om dierenartsen op de lijst met cruciale beroepen te krijgen, om zo bijvoorbeeld knelpunten met betrekking tot kinderopvang weg te nemen. Dit verzoek heeft veel media-aandacht gekregen en is mede door de inspanningen van de KNMvD op de agenda van de Tweede Kamer gekomen en heeft tot  Kamervragen geleid.

Minister Carola Schouten (LNV) heeft vandaag antwoord gegeven op de schriftelijke vragen over  de lijst met cruciale beroepen die werden gesteld door Futselaar (SP) en Wassenberg (PvdD).

Bij de beantwoording geeft minister Schouten aan dat dierenartsen en dierverzorgers voorlopig niet op de lijst met cruciale beroepen komen. Om de verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk te kunnen beperken, vindt de overheid het van groot belang dat er zo min mogelijk uitzonderingen worden gemaakt op de maatregelen. Zij geeft daarbij aan dat eventuele knelpunten met kinderopvang zo veel mogelijk lokaal moeten worden opgelost, in overleg met werkgever, school en kinderopvang.

De overheid heeft begrip voor de knelpunten die hierdoor kunnen ontstaan en is bereid om met ons te zoeken naar passende oplossingen om noodzakelijke veterinaire zorg beschikbaar te houden.

Let op: Het op de lijst van cruciale beroepen opgenomen worden, heeft dus alleen invloed op je recht op kinderopvang. Het zegt dus niets over de vraag of je wel of niet moet doorwerken bij klachten. Alléén voor zorgpersoneel gelden andere regels. Zij mogen wel doorwerken zolang ze slechts klachten als verkoudheid en/of hoesten hebben (zonder koorts). Voor alle andere beroepen (en dus ook dierenartsen en paraveterinairen) geldt dat je naar huis moet zodra je de volgende klachten hebt:

Niezen
Keelpijn
Loopneus
Licht hoesten
Verhoging tot 38 graden/koorts

Sinds de maatregelen vanuit de overheid zijn aangescherpt op 23 maart, geldt dat gezelschaps- en paardendierenartsen en paraveterinairen ook thuis moeten blijven als een huisgenoot/gezinslid koorts heeft. Voor personen in cruciale beroepen of vitale processen geldt dit niet. Deze aangescherpte maatregel geldt daarom niet voor landbouwhuisdierenartsen. Wel moeten alle dierenartsen en paraveterinairen thuis blijven als zij zelf de bovengenoemde verschijnselen vertonen. Die maatregel is dus niet veranderd.