Wanneer moet ik de “datum van inbrenging” of “datum lezen van de transponder” (rubriek III) invullen?

Er ontstaat nog wel eens verwarring over welke datum er precies ingevuld moet worden. Hieronder worden enkele situaties geschetst.

 • Pup is door dierenarts zelf gechipt en krijgt vervolgens door dezelfde dierenarts een rabiësvaccinatie en/of een EU-dierenpaspoort. De dierenarts kan zelf alle gegevens invullen inclusief de “datum van inbrenging” chip (doorhalen wat niet van toepassing is).
 • Pup/hond is al gechipt bij een andere dierenarts en komt nu voor rabiësvaccinatie en/of een EU-dierenpaspoort. De dierenarts leest eerst de chip uit voorafgaand aan de rabiësvaccinatie en noteert de “datum van lezen” in het paspoort (doorhalen wat niet van toepassing is).
 • Pup/hond komt uit het buitenland en heeft een buitenlands paspoort (anders dan een EU-dierenpaspoort van een andere lidstaat) of ander indentificatiedocument. De eigenaar wil graag een EU-dierenpaspoort omdat de hond permanent in Nederland zal blijven.
  • Honden of katten die uit een land buiten de EU (derde land) meegenomen zijn en een EU-dierenpaspoort willen, moeten bij niet-commerciële dieren altijd een gezondheidscertificaat van het dier kunnen tonen volgens het model  uit Verordening (EU) 577/2013 (bijlage IV deel 1 en 2): http://www3.vwa.nl/import/certificaten/digd012001j.pdf

   Indien het is afgetekend door de douane of de NVWA op de laatste pagina in het laatste blok (official at the travellers’ point of entry), kun je ervan uitgaan dat het in orde is en de gegevens overnemen.

   In het geval van handel moet het dier gekeurd zijn op Schiphol (of een grenscontrolepost in een andere EU-lidstaat) en moet dit certificaat erbij zitten: http://www3.vwa.nl/import/certificaten/dihv012001d.pdf met een door de NVWA geautoriseerd gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst.

   Zie voor meer informatie of bijvoorbeeld de bloedtest verplicht is uit een bepaald land www.nvwa.nl met in de zoekfunctie; huisdieren en reizen.

   Bij twijfel kan het certificaat naar info@nvwa.nl gemaild worden of kan er contact opgenomen worden via 0900-0388 (met de vermelding import gezelschapsdier uit een derde land).

   Als je er voor kiest om de gegevens niet over te nemen of de NVWA geeft aan dat de gegevens niet overgenomen kunnen worden, dan vul je “datum van lezen” in. Uiteraard moet het dier dan ook opnieuw gevaccineerd worden tegen rabiës (mits er in de toekomst gereisd gaat worden).

  Het is verplicht het land van herkomst en de alfanumerieke code van het buitenlandse identificatiedocument te noteren in het paspoort in rubriek “XII. Diversen”. Dit is een nationale aanvulling op de EU-verordening.

  Let op!

  • Doorhalen wat niet van toepassing is! Anders is het EU-dierenpaspoort niet geldig. Klik hier voor een volledige instructie voor het correct invullen van een EU-dierenpaspoort.
  • De chip moet altijd eerst geplaatst of uitgelezen worden voorafgaand aan de rabiësvaccinatie.