Kwaliteit

De kwaliteit van de dierenarts, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Net die ene stap extra, net iets meer dan voldoen aan de toenemende verwachtingen en eisen van cliënten en stakeholders. Op basis van de kennis, kunde en vaardigheden die je opdoet tijdens de opleiding, in de praktijk en via bij- en nascholing. Vragen en antwoorden rondom kwaliteit vind je hier.

Wat is de status aangaande het veterinair toezicht op melkveebedrijven?

Sinds in december 2019 duidelijk is geworden dat de overheid geborgde dierenartsen heeft aangewezen voor toezichtstaken in de zuivel, liggen er een aantal vragen over de verdere invulling hiervan. Over deze onderwerpen voert de SGD overleg met alle stakeholders. De SGD zal haar borgingsvoorwaarden voor dierenartsen aanpassen en integreren in een nieuwe format voor het wettelijk verplichte BGP. De details zullen de komende tijd nader worden uitgewerkt. Uitgangspunt is dat dierenartsen onafhankelijk hun werk kunnen doen en de verantwoordelijkheden tussen dierenarts en veehouder duidelijk zijn.

Het kan voorkomen dat individuele zuivelondernemingen op basis van nieuwe leveringsvoorwaarden aan toeleverende veehouders vragen een overeenkomst met een practicus te sluiten waarin wordt vastgelegd dat KoeAlert wordt uitgevoerd. Het SGD-bestuur raadt aan deze contracten zeer zorgvuldig door te nemen en eventueel om advies te vragen over de verenigbaarheid daarvan met de nieuwe regelgeving.