Juridisch/wetgeving

Heb je vragen over het invullen van EU-dierenpaspoorten? Wat kan en mag de paraveterinair? Ondernemer en vragen over röntgen, RI&E of algemene voorwaarden? Geen probleem! Alle informatie die je nodig hebt is hier te vinden.

Wie mag chippen?

Op grond van wetgeving geldt dat het chippen gedaan mag worden door een dierenarts of door degene die dit beroepsmatig doet. Onder beroepsmatig chippen wordt verstaan: ‘het als economische activiteit verlenen van diensten aan derden’. Dus als iemand beroepsmatig wil chippen moet hij of zij dit doen voor meer dan één opdrachtgever, waarbij het chippen voor familie niet meetelt.