KNMvD over Marengo-app: toetsen of dit binnen de wettelijke kaders past

De KNMvD ontvangt al enkele weken berichten van dierenartsen over de Marengo-app. De app zoekt dierenartsen die mee willen werken aan de e-consulten die de app wil gaan aanbieden. De KNMvD heeft – net als veel dierenartsen – twijfels of wat Marengo wil gaan doen binnen de wettelijke kaders past. Denk aan het voorschrijven van diergeneesmiddelen zonder een dier gezien te hebben en het verkopen van gekanaliseerde diergeneesmiddelen via internet. De KNMvD heeft contact gezocht met LNV en de NVWA om dit verder te onderzoeken en te toetsen.

Wat is de Marengo-app?

De app claimt dat eigenaren met vragenlijsten en een speciale sensor zelf de gezondheid (temperatuur, saturatie, hartslag en hartritme) van je huisdier kunnen meten. Deze data worden vervolgens via kunstmatige intelligentie vergeleken met duizenden andere casussen en het gemiddelde hiervan wordt aan de eigenaar teruggekoppeld. Vervolgens kunnen eigenaren het verzoek indienen voor beoordeling (op afstand) door een dierenarts, dankrijgen mensen – aldus Marengo – behandelplannen en recepten voor hun huisdier (inclusief bestellinks). Zie ook https://marengo-vet.com

Standpunt telemedicine

De KNMvD heeft sinds 2021 een standpunt over telemedicine. Een passage hieruit:
De KNMvD beschouwt telemedicine als een hulpmiddel om dierenartsen te ondersteunen binnen een bestaande dierenarts-patiënt-client relatie. Telemedicine is complementair aan andere methoden die een dierenarts tot zijn of haar beschikking heeft voor het uitvoeren van een consult of het stellen van een diagnose. Telemedicine is niet bedoeld als vervanging van dierenartsen. De dierenarts die telemedicine gebruikt, blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de diergeneeskundige zorg die geleverd wordt. De KNMvD is van mening dat een fysiek consult en een bijbehorend klinisch onderzoek de basis blijven voor het stellen van een diagnose en het voorschrijven of afleveren van diergeneesmiddelen.
Lees hier meer over ons standpunt

Op de hoogte

De KNMvD bedankt de betrokken leden die signalen hebben gegeven over deze app. Zodra er meer bekend is informeren we leden hierover.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen