KNMvD standpunt designer breeds

Katten met extreme kenmerken moeten we niet willen fokken. De KNMvD heeft een standpunt vastgesteld dat zich uitspreekt tegen het fokken van zogenaamde designer breeds. Twee voorbeelden zijn de Bambino Sphynx en de Napoleon Fold. De erfelijke gebreken die kenmerkend zijn voor deze rassen (geldt ook voor hondenrassen) gaan ten koste van diergezondheid en dierwelzijn.  Bewust fokken met ongelukjes van de natuur zou geen hippe trend mogen zijn.

Een kat moet kunnen spelen, springen, klimmen, communiceren met zijn snorharen. Worden die typische aspecten hem ontnomen door bijvoorbeeld afwijkend kraakbeen, ontbreken van vacht of veel te korte poten, dan zadelt men het dier op met levenslange medische zorg.  De keuze van de consument voor een huisdier moet er een zijn dat gericht is op diergezondheid en dierwelzijn, niet op het versterken modegrillen of erfelijke gebreken.

De KNMvD pleit, mede op basis van het voorzorgsbeginsel en gelet op artikel 3.4 van het ‘Besluit houders van dieren’,  voor meer systematisch onderzoek naar de effecten van erfelijke gezondheidsproblemen en voor een ontmoedigingsbeleid voor fokken en tentoonstellen van deze dieren.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen