KNMvD standpunt grote grazers, vogels en de Oostvaardersplassen

Wat wordt de toekomst van de grote grazers in de Oostvaardersplassen?  De KNMvD is van mening dat de provincie uit het oogpunt van zowel dierenwelzijn als biodiversiteit moet besluiten om de populatie te gaan beheren en beheersen. Binnenkort (eind juni en begin juli) zal de provincie beslissingen nemen over de Oostvaardersplassen, op basis van het rapport van de commissie van Geel. De KNMvD, heeft de Statenleden van de provincie Flevoland haar standpunt over de grote grazers nogmaals onder de aandacht gebracht. Het standpunt van de KNMvD is eerder ook meegenomen door de commissie van Geel (lees hier onze inbreng). Onze visie komt voort uit de zorgen die wij dierenartsen, die toch voornamelijk te maken hebben met gehouden dieren, hebben over het welzijn van individuele grote grazers. Dat komt ook omdat wij het problematisch vinden om de dieren in de Oostvaardersplassen als echt wilde dieren te zien vanwege het feit dat zij door mensen daar geplaatst zijn en er een hek omheen staat. De afgelopen maanden is bovendien gebleken dat de maatschappij het natuurlijk beheer dat Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen toepast, maatschappelijk niet langer accepteert. De invulling van de zorgplicht die de samenleving en de dierenartsen hebben ten aanzien van wilde dieren komt steeds vaker ter discussie te staan.

Als beroepsvereniging wil de KNMvD nog een ander aspect benadrukken: wij vinden ten stelligste dat dierenartsen die veterinaire bijstand in de Oostvaardersplassen verlenen, net zoals de boswachters van Staatsbosbeheer, te allen tijde hun werk in rust en veiligheid moet kunnen doen. Recent bleek dat dat niet het geval was. Het was ontzettend naar in de pers te lezen dat de boswachters zelfs bedreigd werden. Dat mag nooit gebeuren.

In een paar woorden komt ons standpunt er op neer dat wij de provincie vragen om de populatie grote grazers echt te gaan beheren en beheersen. Dat wil zeggen dat men de populatie blijvend moet afstemmen op de draagkracht van het gebied. Een tekort aan voedsel kan men niet altijd voorkomen maar de kans daarop is dan kleiner en het verminderen van de graasdruk zal ten goede komen aan de biodiversiteit in het algemeen en aan bepaalde vogelsoorten in het bijzonder.

De KNMvD sluit zich aan bij de commissie van Geel die aanraadt een duidelijke governance structuur voor het beheer van de Oostvaardersplassen in het leven te roepen waarmee deugdelijk beheer ook in de toekomst gewaarborgd zal zijn.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.