KNMvD steunt de boerenactie van 1 oktober

Boeren verenigen zich en laten hun geluid horen op 1 oktober.

Publieke en politieke uitspraken zijn niet altijd even gefundeerd en geven niet de gehele waarheid weer. Dierenartsen doen vanuit hun positie steeds hun uiterste best om het dierwelzijn en de diergezondheid samen met de veehouders te verbeteren. Juist daarom steunt de KNMvD de veehouders met deze actie.

Er zijn speerpunten geformuleerd die een blijvende verandering in aanzien van de landbouwsector moeten realiseren.

  1. De kloof tussen boer en burger verkleinen
  2. Balans in het maatschappelijke debat
  3. Een verenigde stem vanuit de agrarische sector laten horen
  4. Nederlandse boeren weer trots maken
  5. Positieve beïnvloeding van de politiek
  6. Langdurige, grootschalige en landelijke promotiecampagne

Voor meer informatie zie: https://www.agractie.nl/

Mochten er dierenartsen zijn die naast de boeren willen staan in den Haag op 1 oktober, kunnen ze zich melden bij Sam de Snoeck: s.desnoeck@lintjeshof.com om samen sterk te staan.

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.