Landbouwhuisdierenartsen gevraagd voor enquête

Beste prakticus,

Afgelopen jaar hebben een aantal van u een constructieve bijdrage geleverd aan het document “Wat de doen bij stalbranden en andere calamiteiten met landbouwhuisdieren” van de KNMvD. Dit document heeft ook vanuit de Faculteit Diergeneeskunde de nodige aandacht gekregen en mede vanwege deze positieve interactie vragen we om uw medewerking voor het Master thesis (vervolg)onderzoek van Matthijs Mestrom.

Onder begeleiding van dr. Joris Wijnker en dr. Len Lipman van het IRAS Veterinaire Volksgezondheid onderzoekt Matthijs of er geschikte parameters zijn om vee eventueel preventief te ruimen in het geval van een natuurramp. Daarom vragen wij vanuit uw expertise als dierenarts om deze enquête in te vullen. Deze is in december 2018 al ingevuld door andere veterinaire experts vanuit heel Europa die deel hebben genomen aan de workshop ‘Strengthening veterinary preparedness for natural disasters’ vanuit het Better Training for Safer Food (BTSF) programma van de  Europese Commissie. Met uw hulp kunnen we onderscheid maken tussen de relevante en niet-relevante parameters welke kunnen helpen de best passende keuze te maken in een worst-case scenario.

We zien uw respons graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Matthijs Mestrom, Joris Wijnker en Len Lipman

 

De enquête

Let op! Deze enquête is bestemd voor landbouwhuisdierenartsen en kan worden ingevuld tot 19-7-2019!

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.