Per begin 2019 zal het Landelijk Expertise Centrum Dierenmishandeling (LED), een initiatief waar onder andere de KNMvD bij betrokken is, beschikbaar zijn voor alle dierenartsen in Nederland. Op dit moment zit het Expertisecentrum nog in een proeffase met 25 dierenartsen (paarden en Landbouwhuisdierenartsen). Dat heeft het LED bekend gemaakt.

Bij het landelijk expertisecentrum dierenmishandeling (LED) zijn gespecialiseerde dierenartsen en forensische experts betrokken die op basis van aangiften kunnen beoordelen of dierenmishandeling plaatsvindt. Als dat het geval is kan een dierenarts vervolgens aangifte doen bij de politie.

Lees hier het hele artikel en kijk voor meer informatie kijk je op meldpuntled.nl