Het Keurmerk is onderdeel van de Sectorraad Paarden. Deze wil via de Stichting Welzijn Paard de uitgifte van keurmerken professionaliseren. De commissie van deskundigen heeft tot hoofdtaak het adviseren van het stichtingsbestuur met betrekking tot (wijzingen in) de keuringssystematiek.

Naast Marianne Sloet bestaat de Commissie van Deskundig
en verder uit dr. Machteld van Dierendonck, Yteke Elten, Jan Greve, Bas Steltenpool en Vincent Valk.

“Het Keurmerk Paard en Welzijn is een belangrijke ontwikkeling voor de sector. Zeker nu het breed gedragen wordt door de sectorpartijen is dit een goede manier om aan de maatschappij en politiek te laten zien dat de paardensector serieus bezig is met paardenwelzijn”, liet Marianne Sloet in een interview met Horses.nl weten.

Het Keurmerk beoordeelt paardenbedrijven op welzijnscriteria. Die normen zijn op hun beurt afgeleid uit doelstellingen voor paardenwelzijn van overheid en organisaties in de sector die, met als uitgangspunt de ‘welzijnsmonitor Paardenhouderij’, in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Het keurmerk is bedoeld voor bedrijven maar is ook bedoeld als baken voor consumenten (paardeneigenaren) en organisaties.