Meer meldingen verminderde zorg landbouwhuisdieren maar minder ernstig

Dat is het beeld dat naar voren komt uit het jaarrapport 2018 van het Vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren. In 2018 ontving het Vertrouwensloket 104 meldingen van (mogelijk) verminderde dierzorg, waarvan 17% situaties betreft die eerder zijn gemeld (recidieven). In 2018 was het aantal meldingen ruim twee keer zoveel als in de periode 2001-2015. Afgelopen jaren ziet het Vertrouwensloket een geleidelijke toename van het aantal meldingen en informatieve vragen. Positief is dat het aantal recidieven gedaald is.

Ernst meldingen afgenomen
Het Vertrouwensloket heeft afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de betrokkenheid van erfbetreders, waaronder dierenartsen. Met als resultaat dat dreigende misstanden afgelopen jaar eerder werden gemeld, waardoor de ernst van de meldingen is afgenomen. Het Vertrouwensloket ontvangt de meeste meldingen van erfbetreders, 22 keer deed een burger een melding. 12 keer deed de NVWA een beroep op het Vertrouwensloket, omdat naast verminderde dierzorg ook een psychosociale problematiek speelde.

Meldingscijfers
Het aandeel meldingen over rundvee (67%) ten opzichte van andere diersoorten, blijft evenals voorgaande jaren hoog. Het aantal meldingen bij varkens (11%) is laag, maar ten opzichte van voorgaande jaren zien we een toename. Sinds afgelopen jaar worden ook meldingen van bedrijfsmatig gehouden paarden (11%) in behandeling genomen.

Melden = helpen

In het jaarrapport vindt u een samenvatting van de activiteiten van het Vertrouwensloket om het welzijn van landbouwhuisdieren te bevorderen en veehouders weer op de juiste weg te helpen.
De KNMvD is actief in de stuurgroep van het Vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren.

Download hier het jaarrapport 2018.

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.