Mentaal welzijn in de praktijk

Gisteren heb je kunnen lezen dat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ook onderdeel uitmaakt van de arbowetgeving. Mantelzorgers kunnen het wat de arbeidsbelasting betreft extra zwaar hebben. Maar ook de gewone dagelijkse gang van zaken binnen een dierenartsenpraktijk kan psychisch erg zwaar zijn, zelfs zonder mantelzorg naast je baan.

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor het mentale welzijn van dierenartsen, zowel internationaal als nationaal. Zo heeft de Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) in Engeland in 2015 het Mind Matters Initiative opgezet. Inmiddels zijn de FVE, AVMA, FECAVA, CVMA en WSAVA daarbij aangesloten. Met dit initiatief vragen ze aandacht voor de geestelijke gezondheid (‘mental health’) van dierenartsen en ondersteunen ze dierenartsen met allerlei activiteiten over het onderwerp.

De FECAVA heeft een aantal infographics over geestelijke gezondheid in de dierenartsenpraktijk laten ontwikkelen die jou en jouw team kunnen ondersteunen. Zo is er een ‘end of shift checklist’ en krijg je tips over hoe je kunt omgaan met stress of hoe je mindfulness kan toepassen bij je dagelijkse werk.

KNMvD en strategisch beleidsplan

Ook de KNMvD heeft de mentale gezondheid van haar dierenartsen hoog op de agenda staan. Zo is de duurzame inzetbaarheid van de dierenarts een belangrijk speerpunt in het huidige strategische beleidsplan en zijn we bezig met de doorontwikkeling van het project Vet in Balans. Het Platform Jonge Dierenartsen (PJD) van de KNMvD ondersteunt daarnaast jonge dierenartsen bij de overgang van faculteit naar praktijk met projecten als de handvatten jonge dierenartsen, de Werkgever van het Jaar Award en het Symposium dat dit jaar op 16 oktober zal plaatsvinden.

Denk bij het creëren van een gezonde en professionele werkomgeving dus niet alleen aan het lichaam, maar ook aan de geest! En kijk waarbij de KNMvD je kan ondersteunen.

Risico-inventarisatie en evalutie (RI&E)

Sinds 1994 is het verplicht een actuele Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te hebben. Dit volgt uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Ontbreekt deze RI&E, het plan van aanpak of de toetsing van beide documenten dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

Ten behoeve van de uitvoering van de RI&E heeft de KNMvD in samenwerking met Vitaal Ondernemen/Arbode een methodiek opgesteld die dierenartsenpraktijken kunnen toepassen. Deze methodiek heeft als doel het RI&E-proces te vergemakkelijken, zodat dit vlot maar volledig kan worden gerealiseerd.

Je kunt een (basis) RI&E aanvragen door te mailen naar Sandra Sparenburg, juridisch beleidsmedewerker bij de KNMvD, via s.sparenburg@knmvd.nl. Deze aanvraag is gratis voor leden met het ondernemerslidmaatschap van de KNMvD, maar moet nog ingevuld en getoetst worden. Niet-leden betalen voor een (basis)RI&E 1250 euro.

Klik hier voor meer informatie over de RI&E aanvraagprocedure.

Gerelateerde artikelen in deze “Week van de RI&E 2021”:

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen