KNMvD-voorzitter Merel Langelaar benoemd tot hoogleraar

De faculteit diergeneeskunde gaat van acht departementen naar drie. Gisteren werd bekend gemaakt dat voorzitter Merel Langelaar in deze nieuwe structuur benoemd is tot vice-decaan en hoogleraar Policy and impact in veterinary medicine.

Merel werkt op dit moment bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de toezichthouder in de gezondheidszorg. Haar primaire taak is daar het ontwikkelen van toezicht en uitvoering op het gebied van infectieziekten, infectiepreventie en antibioticaresistentie. In september maakt ze de overstap naar de faculteit.

Over samenwerking met anderen zegt ze :

“De diergeneeskunde staat geenszins op zichzelf. Dierenartsen gaan over het welzijn en de gezondheid van mens en dier. Het handelen van individuele dierenartsen maar ook  de dierenartsen samen als professie hebben een impact op de maatschappij. Andersom hebben ontwikkelingen in de maatschappij impact op de dierenarts en op de uitoefening van het beroep, in welke hoedanigheid dan ook.”

Over haar leerstoel:

“Wat ik wil, is door onderzoek en onderwijs bijdragen aan zelfbewuste, goed voorbereide jonge dierenartsen én bijdragen aan een beter herkenbare maatschappelijke inbedding van de diergeneeskunde en de dierenarts.”

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen