Nederlandse inzending voor de World Veterinary Association Global Welfare Awards 2019

Elk jaar reikt de World Veterinary Association (WVA) prijzen uit aan dierenartsen van over de hele wereld die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor dierenwelzijn. Ook in Nederland zijn daar natuurlijk voldoendevoorbeelden van.

Eén van hen is Anette van der Aa. Zij ontwikkelde een beslisondersteuner voor varkenshouders een beslishulp bij het euthanaseren van niet-levensvatbare biggen. Het komt in de veehouderij nu eenmaal voor dat er dieren worden geboren die om verschillende reden niet levensvatbaar zijn, die ziek worden of gewond raken en met adequate zorg niet beter kunnen worden. Voor het welzijn van deze dieren is het dan belangrijk dat ze tijdig geëuthanaseerd worden. In de praktijk is de dierenarts niet altijd aanwezig om hierover te adviseren of om de euthanasie uit te voeren. Zo ook mogen veehouders onder voorwaarden een dier zelf euthanaseren. De beslisondersteuner draagt bij aan een weloverwogen en transparante beslissing omtrent euthanasie.

De beslisondersteuner is in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde, CenSAS en de KNMvD ontwikkeld. In 2017 won Anette met dit instrument al “Het beste idee van Varkensland”. Het bestuur van de KNMvD heeft Anette, op voorspraak van enkele leden, daarom voorgedragen voor de WVA Global Welfare Awards 2019 en wenst haar veel succes!

Klik hier voor meer informatie over de beslishulp.

WVA 2019 Global Welfare Awards Update

Nik Wood, who will host this year’s event, visits Africa on the latest stage in his quest to film the 2019 Welfare Award winners.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen