Nieuw formularium geit online

Nadat in juni het gereviseerde formularium schaap is gepubliceerd, staat nu ook het nieuwe formularium geit op de website van WVAB. De formulariumcommissie heeft hard gewerkt aan deze nieuwe versie en hoopt dierenartsen in het veld een praktisch handvat te bieden bij de inzet van antibiotica op geitenbedrijven.

De insteek van formularia is het optimaliseren van de effectiviteit van de inzet van antibiotica en het verminderen van de risico’s op resistentieontwikkeling. Per indicatie is aangeven welke overwegingen, zoals resistentiegegevens, tot deze keuzes hebben geleid. In uitzonderingsgevallen kunnen dierenartsen bepaalde werkzame stoffen in een afwijkende dosering toepassen of langer behandelen dan in de bijsluiter is aangegeven. Dit bevordert de effectiviteit van de behandeling en vermindert het risico op resistentieontwikkeling. Over deze zogenaamde caves zijn afspraken gemaakt met de overheid. Hoewel off label use wettelijk verboden is zijn dierenartsen die de adviezen uit het formularium hanteren niet in overtreding.

Naast de ontwikkeling van het nieuwe formularium is de KNMvD ook betrokken bij overleg met LTO en LNV over een ontheffingsregeling voor de inzet van diergeneesmiddelen uit andere lidstaten voor geiten. Deze regeling moet met name de wachttijdproblematiek bij geitenbokken oplossen, die ontstaat door de inzet van diergeneesmiddelen volgens de cascade. Naar verwachting zal deze regeling tegen het eind van 2019 gereed zijn.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen