Vanaf deze week is het nieuwe formularium voedselproducerende konijnen te vinden op de website van de WVAB. De formulariumcommissie heeft hard gewerkt aan deze nieuwe versie. Zij hopen hiermee dierenartsen in het veld een praktisch handvat te bieden bij het voorschrijven van antibiotica voor bedrijfsmatig gehouden konijnen en konijnen voor tentoonstellingen.

In het nieuwe formularium zijn een aantal knelpunten opgelost waar dierenartsen bij de behandeling van bacteriële infectieziekten bij in koppels gehouden konijnen tegenaan lopen. In het formularium gezelschapsdieren, dat momenteel in revisie is, zal een apart hoofdstuk worden opgenomen voor konijnen die als gezelschapsdier worden gehouden.

Er zijn in Nederland maar weinig werkzame stoffen die specifiek voor konijnen zijn geregistreerd. Sommige daarvan zijn alleen oraal als feedmix voor diervoeder beschikbaar. De productie van gemedicineerde diervoeders in Nederland is problematisch. Voor konijnen geldt dat ze zeer kieskeurig zijn. Medicatie in topdressing over het voer wordt niet opgenomen, konijnen eten alleen voerbrokjes en geen poeder of granulaat. Drinkwater moet smakelijk zijn, anders zullen ze ophouden met drinken. De consequentie is dat drinkwatermedicatie bedoeld voor andere diersoorten niet per definitie goed gedoseerd kan worden. Om deze redenen is in dit formularium soms drinkwatermedicatie opgenomen die in andere EU landen voor konijnen geregistreerd is.

Indien een cascadetoepassing van een Nederlands diergeneesmiddel wordt geadviseerd staan ook doseringen en een wachttijdadvies vermeld. Dit is van toepassing voor tilmicosine per injectie en doxycycline drinkwatermedicatie. De formulariumcommissie heeft bij de toepassing van orale tetracyclines ter behandeling van systemische infecties een voorkeur voor doxycycline boven oxytetracycline. Dit in verband met de veel grotere biologische beschikbaarheid van doxycyline (dat sinds 2015 een MRL voor alle voedselproducerende dieren heeft). Bij intestinale infecties wordt bij voorkeur oxytetracycline gegeven.

Naar de mening van de formulariumcommissie biedt dit formularium een uitstekend vertrekpunt voor het opstellen van een praktijkformularium en/of een bedrijfsspecifiek behandelplan voor de konijnenhouderij.