Nieuw formularium schaap beschikbaar

 Onder grote dankzegging aan de formulariumcommissie schaap heeft de WVAB het nieuwe formularium schaap goed gekeurd. Het is als pdf te vinden op de WVAB website.

Het nieuwe formularium is, anders dan het vorige formularium, niet alleen gebaseerd op beschikbare en geregistreerde preparaten voor schapen. Naast de registratie is er ook gekeken naar praktische relevantie, werkzaamheid en haalbaarheid van verschillende mogelijk in te zetten preparaten. Zo worden er voor de inzet van werkzame stoffen buiten de registratiebeschikking ook adviezen gegeven over dosering en wachttijden. Het huidige formularium is over het algemeen breder onderbouwd en aangevuld met overwegingen die de practicus in ogenschouw kan nemen bij het bepalen van de juiste therapie.

Op het gebied van antibioticakeuze hebben zich slecht een aantal kleine veranderingen voorgedaan. Voor vragen en opmerkingen over het nieuwe formularium schaap: wvab@knmvd.nl

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.