Nieuw formularium varken beschikbaar

Je vindt het nieuwe formularium varken op de website van de WVAB. De formulariumcommissie heeft hard gewerkt aan deze nieuwe versie en hoopt dierenartsen in het veld een praktisch handvat te bieden bij het opstellen van bedrijfsbehandelplannen op varkensbedrijven.

De insteek is het optimaliseren van de effectiviteit van de inzet van antibiotica en het verminderen van de risico’s op resistentieontwikkeling. Per indicatie is aangeven welke overwegingen, zoals resistentiegegevens, tot deze keuzes hebben geleid. In uitzonderingsgevallen kunnen dierenartsen bepaalde werkzame stoffen in een afwijkende dosering toepassen of langer behandelen dan in de bijsluiter is aangegeven. Dit bevordert de effectiviteit van de behandeling en vermindert het risico op resistentieontwikkeling. Over deze zogenaamde caves zijn afspraken gemaakt met de overheid. Hoewel ‘off label use’ wettelijk verboden is zijn dierenartsen die de adviezen uit het formularium hanteren niet in overtreding.

De publicatie van het nieuwe formularium heeft helaas langer geduurd dan de formulariumcommissie en WVAB hadden gewild. Dit had te maken met een verzoek aan het ministerie van LNV over het ‘off label use’ van florfenicol en phenoxymethylpenincilline. Dit om bij behandeling van een viertal indicaties de klinische effectiviteit te verhogen en de resistentieontwikkeling te beperken. Uiteindelijk heeft het ministerie besloten dat het huidige wettelijk kader hier op dit moment geen ruimte voor biedt. De formulariumcommissie zal de komende periode onderzoeken of een nadere wetenschappelijke onderbouwing mogelijk is om de inzet van deze stoffen te rechtvaardigen. In dat geval kan dat leiden tot aanpassing van het huidige formularium.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.