Vanaf deze week is het nieuwe formularium vleeskalveren/vleesvee te vinden op de website van de WVAB. De formulariumcommissie heeft hard gewerkt aan deze nieuwe versie en hoopt dierenartsen in het veld een praktisch handvat te bieden bij het opstellen van bedrijfsbehandelplannen op vleeskalver- en vleesveebedrijven.

De insteek is het optimaliseren van de effectiviteit van de inzet van antibiotica en het verminderen van de risico’s op resistentieontwikkeling. In dat kader zijn, in tegenstelling tot eerdere versies, niet meer alle geregistreerde werkzame stoffen opgenomen. Per indicatie is aangeven welke overwegingen, zoals resistentiegegevens en te verwachten (klinische) werkzaamheid, tot deze keuzes hebben geleid. Met name bij (orale) koppelbehandeling bestaat de mogelijkheid van resistentieontwikkeling en resistentieoverdracht. Hierbij dient dus restrictief te worden omgegaan met antibiotica. Bij (parenterale) behandeling van individuele dieren of een deel van de koppel is dit risico veel minder groot.

Als binnen een groep eerste-, tweede- of derde-keuze antibacteriële middelen een voorkeur bestaat voor een bepaald antibioticum boven andere antibiotica, is dat door middel van een keuzevolgorde (1, 2, 3 of 4) aangegeven. Los van de keuzevolgorde worden de stoffen alfabetisch gerangschikt. De voorkeursvolgorde en de argumentatie daarvoor is het expertadvies van de formulariumcommissie. De voorkeursvolgorde is uitdrukkelijk niet bedoeld als een verplichte volgorde maar is dereflectie van de overwegingen van de formulariumcommissie. Daarbij wordt meegewogen: de te verwachten werkzaamheid, de veiligheidsmarge en de andere risico’s voor de gezondheid van mens en dier.

In uitzonderingsgevallen kunnen dierenartsen, met een goede argumentatie, bepaalde werkzame stoffen in een afwijkende dosering toepassen of langer behandelen dan in de bijsluiter is aangegeven (off label use). Dit bevordert de effectiviteit van de behandeling. Over deze zogenaamde caves zijn afspraken gemaakt met de overheid. Hoewel off label use wettelijk verboden is zijn dierenartsen die de adviezen uit het formularium hanteren niet in overtreding.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • Er is een andere indeling voor de behandeling van bronchopneumonie (meer op basis van klinisch beeld
  • Shipping fever is als aparte indicatie vervallen
  • Colistine is alleen nog onder strikte voorwaarden toegestaan bij de indicatie Coli enteritis
  • Er is een apart hoofdstuk met systeemziekten als sepsis, meningo-encephalitis en Salmonella Dublin
  • Het hoofdstuk met artritiden is uitgebreid met Mycoplasma- en peri-artritis
  • De indicatie otitis media is toegevoegd
  • Er een bijlage over adviesdoseringen en -wachttijden voor het gebruik van trimethoprim / sulfonamide combinaties, procaïnebenzylpenicilline, aminopenicillines en gentamicine.