Nieuwe CGV-nascholing: luchtkwaliteit in varkensstallen

De CGV (voorheen VGV) is samen met GD en UU verheugd over weer een nieuwe nascholingsactiviteit voor varkensdierenartsen. Het thema is ‘luchtkwaliteit in varkensstallen’.

Twee onderzoekers van het IRAS (UU) verzorgen een lezing over luchtkwaliteit in varkensstallen en de effecten op mens en varken. Een actueel thema, zeker als ook aanvullende maatregelen ten aanzien van uitstoot geëffectueerd moeten gaan worden. Daarnaast zijn er de gebruikelijke drie rubrieken; een casuspresentatie door studenten, update CGV-bestuur en de presentatie van een casus uit de Veekijker. We sluiten af met een borrel. Graag tot 12 december!

Meer informatie & inschrijven

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.