Per 1 januari 2018 hebben alle zuivelondernemingen een aantal extra basiseisen voor hun melkveehouders opgenomen in hun kwaliteitssystemen. Deze extra eisen houden verband met de opfok van kalveren en aangezien u hierin als dierenarts op het bedrijf een (cruciale) adviserende rol kunt spelen willen we u hier graag over informeren. Daarom organiseren wij in mei verschillende bijeenkomsten.

In een bijeenkomst worden de volgende onderdelen behandeld:

  • Het kengetal ‘Kalversterfte’ en de aanpak van een zeer hoge kalversterfte
  • Langwerkende pijnbestrijding bij het onthoornen van kalveren
  • Stierkalveren die bestemd zijn voor de kalverhouderij moeten verplicht worden afgevoerd via een erkende kalverhandelaar

Naast bovenstaande extra eisen bevorderen wij als zuivelondernemingen het gebruik van Kalf Opfok Kwaliteitscontrole (KalfOK) via onze kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma’s. De KalfOK-score geeft inzicht in de opfok van alle kalveren die op het bedrijf geboren zijn. Het stimuleert om de gezondheid en het welzijn van kalveren te verbeteren en ook hierin kunt u als dierenarts bij uitstek adviseren.

Sinds januari kan elke melkveehouder de KalfOK-score van zijn bedrijf opvragen, indien de benodigde machtigingen daarvoor zijn afgegeven via zijn zuivelonderneming.

Om u als dierenarts meer inzicht te geven in het waarom van de maatregelen, de tot standkoming van het kengetal ’Kalversterfte’ en de KalfOK score en  samen met elkaar te kijken hoe we de kalveropfok op bedrijven naar een (nog) hoger plan kunnen tillen nodigen wij u uit voor een bijeenkomst.

Let wel! De extra eisen worden gemonitord en gecontroleerd door ons als zuivelondernemingen; de bijeenkomst is enkel en alleen bedoeld om u te informeren en te kijken hoe we samen de individuele melkveehouder (nog) beter kunnen helpen.

In mei 2018 zijn er enkele informatiebijeenkomsten geweest.