Nieuwe standpunten WVA beschikbaar

De World Veterinary Association (WVA) heeft op 12 maart j.l. een tweetal nieuwe standpunten gepubliceerd. Deze en andere standpunten zijn te vinden op de website: www.worldvet.org

Beschikbaarheid van diergeneesmiddelen

Diergeneesmiddelen moeten onder strikte richtlijnen worden geproduceerd en worden gelicenceerd of geregistreerd en goedgekeurd voor gebruik worden goedgekeurd enkel en alleen na het ondergaan van een strenge kwaliteitsborgingsevaluatie, namelijk gereguleerd en geëvalueerd door nationale of regionale autoriteiten. Bovendien moet de wetgeving om dergelijke regelgeving toe te staan, gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs dat is verkregen door middel van studies uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.  Dergelijke maatregelen zullen ertoe bijdragen dat diergeneesmiddelen, indien gebruikt in overeenstemming met het goedgekeurde productetiket, minimale schadelijke of onbedoelde effecten hebben op dieren, mensen of het milieu.

Cysticercosis en Cystic Echinococcosis (Hydatidosis)

Dierenartsen en veterinaire para-professionals spelen een sleutelrol in het beperken en elimineren van de risico’s van T. Solium en E. Granulosus voor de volksgezondheid. Dierenartsen, met name die in Cysticercose en Hydatidose endemische regio’s, moeten pleiten voor een strikte toepassing van hygiënische slachtmethoden én doeltreffende verwijderingsprocedures om ervoor te zorgen dat besmette organen worden verwijderd uit het verwerkingsproces in een voor zwerfhonden, of andere dieren ontoegankelijke faciliteit.

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen