Nieuws over de uitgifte van paspoorten vanuit RVO

Termijnen uitgifte I&R Paard

Binnen 6 maanden na de geboorte moet een paard van een paspoort zijn voorzien. Wanneer er meer dan 6 maanden tussen datum afgifte paspoort en datum geboorte zit, dan wordt een dier automatisch uitgesloten in de I&R-database. Het is dus wenselijk dat een houder uiterlijk 4 maanden na geboorte een paspoort aanvraagt. De PPI heeft dan 6 weken, met een marge van 2 weken, om een paspoort uit te geven. Er staan ca. 6000 paarden in de database waarbij men tussen de 6 en 7 maanden een paspoort heeft uitgegeven. Deze dieren moeten dus worden uitgesloten voor de menselijke consumptie. De PPI moet deze paarden dan ook in het paspoort uitsluiten. Doet de PPI dit niet, dan is de registratie in de database leidend, deze paarden zijn dus uitgesloten voor menselijke consumptie. De PPI is er verantwoordelijk voor dat dit ook goed in het paspoort vermeld staat. Mocht een houder het paspoort op tijd hebben aangevraagd en het paspoort door de PPI toch te laat uitgegeven worden, dan kan de houder de PPI hier civielrechtelijk op aanspreken. De overheid is daar geen partij in.

Uitgifte paspoorten binnen de EU

Het is toegestaan om Nederlandse paspoorten uit te geven voor paarden die zich bevinden in een ander EU land. Zo is het nu nog toegestaan om Nederlandse paspoorten uit te geven voor paarden in het VK. Het is dus ook toegestaan dat een in het VK gevestigde officiële paspoort uitgevende instantie, Engelse paspoorten uitgeeft voor in Nederland verblijvende paarden. Deze paarden moeten echter wel in Nederland geregistreerd worden via een Nederlandse PPI. De uitkomsten van de Brexit zijn op dit moment nog niet duidelijk, maar de kans is reëel dat het VK een derde land wordt. Derde landen mogen geen paspoorten uitgeven voor in de Unie verblijvende paarden omdat in de Unie verblijvende paarden een paspoort moeten hebben uit een lidstaat. Na de uittreding mogen dus geen paspoorten meer uitgegeven worden door het VK voor Nederlandse paarden. Nederlandse paarden met een Engels paspoort moeten zijn geregistreerd via een Nederlandse PPI. Wanneer voor zo’n paard een duplicaat moet worden uitgegeven kan dit dan alleen nog door die Nederlandse PPI.

Natuurterreinen

Er zijn twee nieuwe natuurterreinen, als voorlopig goedgekeurd, toegevoegd aan de lijst met aangewezen natuurterreinen. Dit omdat er bij de aanvraag van deze twee gebieden in 2012 iets verkeerd is gegaan. Het betreft de volgende twee gebieden: Twijzelermieden en De Houtwiel beiden gelegen in Friesland. Buiten deze twee gebieden zijn er aanvragen voor 15 nieuwe gebieden. Deze nieuwe gebieden komen vanaf 1 augustus op de lijst te staan.

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.