NVIC-jaaroverzicht 2017 “Acute vergiftigingen bij mens en dier”

Elk jaar krijgt het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht een ruime hoeveelheid vragen binnen over vergiftigingen bij mensen en dieren. In 2017 kreeg het NVIC maar liefst 48.000 telefonische informatieverzoeken en werd de website meer dan 100.000 keer geraadpleegd (mens- en diervergiftigingen in totaal).

In het jaarverslag maakt het NVIC melding van 6934 consulten door dierenartsen (15% van alle telefonische informatieverzoeken). Deze consulten nemen al jaren achtereen toe. De vragen golden voor 7162 dieren (waaronder 4990 honden en 1645 katten) met in totaal 7583 bootstellingen aan potentieel toxische stoffen. Het NVIC werkt hiervoor samen met de Intensieve Zorgafdeling (IZa) van Universiteitskliniek voor  Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.  Deze samenwerking heeft onder andere geleid tot het online beschikbaar komen van enkele veterinaire behandelprotocollen.

In 2016 en 2017 is er extra aandacht geweest voor isoxazoline insecticiden (bv. anti-vlooienmiddelen) en plantenblootstellingen bij mens en dier. Opmerkelijk waren onder andere de vragen over blootstelling aan jodiumtabletten door dieren (en mensen). Dit naar aanleiding van de distributie van deze tabletten als voorzorgsmaatregel rondom atoom incidenten. Verder is er een opvallende stijging in het aantal meldingen aangaande blootstelling aan pimobendan, paracetamol, anti-coagulantia (rattengif) en narcissen.

Lees hier het Jaarverslag van de NVIC.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen