Onze reactie in RamBam over nep-dierenartsen

Het tv-programma Rambam staat donderdagavond in het teken van alternatieve ‘diergeneeskunde’. De aflevering gaat over mensen die dieren behandelen, zonder een dierenartsendiploma, met alle risico’s voor het dier en zijn goedgelovige eigenaar. De KNMvD werkte mee aan deze aflevering.

De aflevering is donderdag 2 februari te zien op NPO 3 om 21.50 uur.

 

Toepassing alternatieve geneeswijzen door niet-dierenartsen illegaal
De KNMvD is van mening dat alleen dierenartsen bevoegd zijn voor het onderzoeken en behandelen van dieren. Het onderzoeken en behandelen van dieren valt volgens de Wet Dieren onder het uitoefenen van de diergeneeskunde. Dat is in beginsel voorbehouden aan dierenartsen. In de Wet zijn wel bepaalde uitzonderingen opgenomen, waaronder bijvoorbeeld paraveterinairen, zoals de dierenartsassistent of de dierenfysiotherapeut bepaalde diergeneeskundige handelingen mogen uitvoeren onder toezicht of onder leiding van een dierenarts. Veterinaire natuurgenezers of andere alternatieve genezers mogen beroepsmatig geen dieren onderzoeken, diagnoses stellen en behandelen.

De Wet Dieren is opgezet volgens het ‘nee, tenzij’ principe. Zo mogen er in beginsel geen diergeneeskundige handelingen mogen worden verricht, tenzij dat in het belang van het dier is. Ook is exact aangegeven welke handelingen dan wel zijn toegestaan en door wie die verricht mogen worden. In sommige situaties zijn ook anderen dan dierenartsen toegelaten om bepaalde handelingen te verrichten. Zo mag een varkenshouder onder bepaalde voorwaarden zijn eigen biggen castreren en mag een dierenartsassistent bloed afnemen. Voor alternatieve genezers, zoals veterinaire natuurgenezers, is echter geen uitzondering in de wet opgenomen.

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.