Opschalen corona-vaccinaties: dierenartsen kunnen helpen

Om inwoners van Nederland nog sneller te vaccineren tegen corona, moet er worden opgeschaald. Waar eerst leek dat het vinden van voldoende personeel hiervoor geen probleem zou zijn, blijkt dat GGD-en door heel Nederland nu toch flink moeten werven om voldoende ‘prikkers’ en ondersteunend personeel te krijgen.

Ook dierenartsen kunnen hierbij helpen. Het vaccineren tegen corona wordt per regio geregeld en de behoeften verschillen ook per regio; sommige GGD-en zetten bijvoorbeeld wel dierenartsen in om te prikken, anderen nemen dierenartsen aan als vaccin-coördinator en weer anderen zetten geen dierenartsen in.

Hulp gezocht

De KNMvD wil daarom dierenartsen die graag willen helpen met het vaccineren van mensen tegen corona adviseren om contact op te nemen met de plaatselijke/regionale GGD of de uitzendbureaus waarmee zij samenwerken om te informeren naar de mogelijkheden. Online, bijvoorbeeld via de websites van de desbetreffende GGD-en, is vaak goed te vinden waar je jezelf kunt melden als je wilt helpen.

Voorbehouden

Wettelijk gezien is het vaccineren van mensen een voorbehouden medische handeling, wat betekent dat die alleen uitgevoerd mag worden door een in de Wet BIG aangewezen persoon. Dierenartsen zijn niet BIG-geregistreerd en vallen daarmee niet onder die aangewezen personen (en zijn dus niet bevoegd om mensen te vaccineren).

Een niet bevoegd persoon kan echter wel in opdracht van een bevoegd persoon vaccineren, zolang de bevoegde persoon ervan uit kan gaan dat de niet bevoegde persoon wel bekwaam is. Hierdoor kan het toch mogelijk zijn dat dierenartsen ingezet worden om mensen te vaccineren.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen