Activiteiten

De KNMvD spant zich in om de samenhang binnen de beroepsgroep te stimuleren. Zo stelt zij tijdens het jaarcongres een breed, diersoortoverschrijdend onderwerp centraal, om het bespreekbaar te maken en duidelijk te maken dat men het niet eens hoeft te zijn met elkaar, als men maar open en eerlijk de discussie kan voeren.

Het jaarcongres wordt georganiseerd op een centrale locatie. De regiocommissies van de KNMvD organiseren bijeenkomsten in de eigen regio waar leden elkaar kunnen ontmoeten. De groepen van de KNMvD hebben daarnaast eigen bijeenkomsten en vergaderingen waar thema’s aan bod komen die aansluiten bij het vakgebied van de (vak)groep. Permanente educatie voor dierenartsen houdt de kwaliteit van de diergeneeskunde op peil.

Het platform senioren organiseert specifiek voor seniordierenartsen activiteiten. Traditiegetrouw zijn er jaarlijks twee veterinaire informatiedagen en een reis met een veterinair tintje waar seniordierenartsen aan kunnen deelnemen. Voor de jongere collega’s zet het platform jonge dierenartsen zich in. Dit platform richt zich op alle dierenartsen van -2 tot 8 jaar voor/na afstuderen. Met symposia en een ontwikkeltraject biedt de KNMvD jonge dierenartsen de kans te investeren in zichzelf. Het platform DIGO, is het netwerk van Dierenartsen-docenten in het Groene Onderwijs. De dierenartsen-docenten van DIGO geven les en of begeleiden MBO- en HBO studenten op school en in de stage op hun weg naar een baan in de veehouderij, dierverzorging, paardenhouderij, dierenkliniek (als paraveterinair) en in allerlei aanverwante sectoren.

Meer informatie over deze en andere activiteiten vindt u in de jaarverslagen van de KNMvD en in de agenda.