Voor de veterinaire beroepsgroep zijn verschillende registers actief. Ieder register is een database met daarin persoonsgegevens en data die voor de verschillende registerhouders van belang worden geacht. Naast deze private kwaliteitsregisters bestaat er ook een door de overheid ingesteld register waarin alle dierenartsen die in Nederland bevoegd zijn om de diergeneeskunde uit te oefenen geregistreerd staan. Dit register wordt beheerd door het CIBG.