Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
vacant

Vice-voorzitter
mevr. dr. M.F.M. Langelaar, Wilnis 
(2018, herk.)

Penningmeester
drs. L.J. Hofland, Bodegraven
(2019, niet herk.) 

Bestuursleden
mevr. drs. M. van den Berg, Groningen
(2018, niet herk.)

drs. J.T. Bosje, Amersfoort
(2019, herk.)