Pensioenverzekering voor dierenartsen

Algemeen
Het deelnemerschap aan de pensioenverzekering is verplicht voor iedere dierenarts jonger dan 65 jaar, die in Nederland zelfstandig of in dienstverband praktijk uitoefent. De pensioenregeling kent ook een nabestaandenpensioen en een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Aanmelden
Komt u in aanmerking voor deelnemerschap meldt u zich dan schriftelijk of per fax aan met onderstaand aanmeldformulier bij de Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen:
Postadres administrateur: Interpolis Pensioenbeheer BV, Postbus 90170, 5000 LM Tilburg.
Telefoon: 013 462 35 18
Fax: 013 462 35 20

Aanmeldformulier

Pensioenregeling
Per 1 januari 2007 is de pensioenregeling gewijzigd.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.