Reactie KNMvD op OVP-plannen

Per 1 januari 2017 heeft de Provinciale Staten van Flevoland de regie over de Oostvaardersplassen. De koepel van dierenartsen in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is bijzonder verheugd over de voorstellen voor een nieuw faunabeheer in de Oostvaardersplassen, die onlangs werden gepresenteerd door statenleden van SGP en VVD. Voorzitter Dirk Willink: “Wij zijn blij dat de provincie zo snel reageert nu zij verantwoordelijk is voor het beheer van de Oostvaardersplassen, en juichen de plannen toe om het aantal dieren in balans te brengen met de draagkracht van het gebied.”

Het beheer in de Oostvaardersplassen is al jaren een doorn in het oog van dierenartsen, omdat het gepaard gaat met veel dierenleed. De KNMvD is van mening dat de samenleving een morele verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van dieren die worden gebruikt bij een door de mens gewenste ontwikkeling van een ecosysteem. Dit geldt onder meer voor de Heckrunderen, Konikpaarden en Edelherten die zijn uitgezet in de Oostvaardersplassen.

In januari 2015 publiceerde de KNMvD al een geactualiseerd standpunt over de grote grazers (link). Vóór het overleg van de Provinciale Staten zond de KNMvD hen haar standpunt met een begeleidend schrijven. In het standpunt wordt onder andere gepleit voor het beperken van onnodig lijden door een reactief en consequent uitgevoerd afschotbeleid. Ook het structureel verminderen van de hoeveelheid grote grazers, zal op de langere termijn naar verwachting de biodiversiteit van het gebied bevorderen. Daarnaast pleiten de dierenartsen voor betere beschutting en schuilmogelijkheden voor de Heckrunderen, of liever nog het verwijderen van deze dieren uit de Oostvaardersplassen, omdat zij zich wat betreft hun graasgedrag het minst kunnen aanpassen aan de omstandigheden van het gebied.

Willink: “We hopen dat het welzijn van de grote grazers en de biodiversiteit in het algemeen op korte termijn aanzienlijk zal verbeteren. Dit past bij de ambitie om de toeristische recreatieve waarde van het gebied te versterken en de Oostvaardersplassen zoveel mogelijk open te stellen.”

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen