Samen komen tot praktische handvatten voor overstap faculteit naar praktijk

Het Platform Jonge Dierenarts (PJD) hoort al langere tijd geluiden dat jonge dierenartsen de overstap van faculteit naar praktijk als moeilijk ervaren. Daarnaast horen zij vanuit werkgevers het geluid dat afgestudeerden een verkeerd beeld van de realiteit hebben. Uit een recente enquête onder zo’n 200 jonge collega’s blijkt dat een groot deel van hen ruimte ziet voor verbetering als het gaat om bijvoorbeeld het inwerken en het begeleiden van jonge dierenartsen tijdens de eerste jaren van hun loopbaan.

Het PJD wil graag praten met elkaar, in plaats van over elkaar. Daarom organiseert zij op dinsdag 7 mei a.s. een discussieavond, met als doel pijnpunten bespreekbaar te maken en op zoek te gaan naar oplossingen. De belangrijkste conclusies worden samengevat in een praktisch document. Hierin vinden jonge werknemers o.a. handvatten om de perfecte baan te vinden en bevlogen te blijven tijdens hun carrière. Werkgevers vinden er tips & tricks om hun jonge talenten maximaal te laten presteren. De eerder geplande discussieavond van 2 april is komen te vervallen; een nieuwe datum wordt nog gepland.

Dierenartsen van jong tot oud, invloedrijke faculteitsmedewerkers of andere belanghebbenden met een gefundeerde mening worden uitgenodigd om deel te nemen aan één van beide avonden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar K.Koman@knmvd.nl.
Om de discussie overzichtelijk te houden is het aantal plaatsen per avond beperkt.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.