Schouten beantwoordt vragen over de NVWA

Enkele honderden collega’s dierenartsen werken voor de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA in diverse (toezichthoudende)functies binnen het domein dierenwelzijn. Ze zijn o.a. actief in slachthuizen, op veehouderijen en bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren, bij de I&R van dieren, dierproeven en controle van diergeneesmiddelen of worden betrokken bij controle op veetransporten. In specifieke gevallen alleen als daar door een andere inspecteur van de NVWA om gevraagd wordt (collegiale bijstand).

Dit staat in 34 antwoorden op vragen van de Partij voor de Dieren die minister Schouten van LNV op 1 april heeft beantwoord. De vragen geven inzicht voor welke activiteiten onze collega’s bij de NVWA worden ingezet.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen