Standpunt Leewieken van vogels

Voor lichamelijke ingrepen bij dieren hanteert de Nederlandse wetgever het nee, tenzij principe. Dat wil zeggen dat zonder diergeneeskundige noodzaak in principe geen lichamelijke ingrepen bij dieren mogen worden verricht. Voor sommige ingrepen is een uitzondering gemaakt met name wanneer deze vanwege de wijze van houden noodzakelijk zijn. Zo is op dit moment het leewieken toegestaan bij vogels die in een niet gesloten ruimte gehouden worden.

Het beleid van de Nederlandse overheid is om het aantal toegelaten ingrepen, die nodig zijn door de wijze van houden, zo veel mogelijk te reduceren. In dit kader is in het nieuwe Besluit diergeneeskundigen opgenomen dat leewieken van vogels vanaf 2018 verboden zal worden. Er zouden voldoende alternatieven zijn om deze ingreep te voorkomen waaronder aanpassing van de huisvesting.

Klik hier voor het standpunt van de KNMvD.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen