Standpunt Pijnbestrijding bij lichamelijke ingrepen in de landbouwhuisdierensector

In beginsel mogen geen lichamelijke ingrepen bij dieren worden uitgevoerd, tenzij deze in het belang van het dier zelf zijn, of wanneer er zwaarwegende menselijk belangen zijn om de ingreep uit te voeren (zoals veiligheid voor de veehouder). Het gaat dan om zogenoemde nutsingrepen.

De KNMvD vindt het streven naar een duurzamere veehouderij, die nutsingrepen overbodig maakt, van groot belang maar erkent dat dit tijd kost. Zolang het uitvoeren van nutsingrepen noodzakelijk is, hoort een adequate pijnbestrijding daar volgens de KNMvD bij. De KNMvD roept dierenartsen en houders van dieren daarom op om pijnbestrijding bij de uitvoering van lichamelijke ingrepen bij dieren te optimaliseren.

Klik hier voor de visie van de KNMvD.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen