Een stuurgroep bewaakt de doelstellingen van het CKRD. Deze groep van de KNMvD beheert het reglement en beleidsdocument CKRD. In de stuurgroep hebben de volgende dierenartsen zitting:

  • cluster DIMEO: Simone Thissen
  • cluster Gezelschapsdieren: Hanny Kokke-Dijkstra
  • cluster Paard: Fenna Westerduin
  • cluster Landbouwhuisdieren: Eric van der Velden
  • Commissie Veterinaire Specialisten: Wikke Kuller