Een stuurgroep bewaakt de doelstellingen van het CKRD. Deze groep van de KNMvD beheert het reglement en beleidsdocument CKRD. In de stuurgroep hebben de volgende dierenartsen zitting:

  • DIMEO: Simone Thissen
  • GGG: Hanny Kokke-Dijkstra
  • GGP: Fenna Westerduin
  • GGL: Eric van der Velden
  • GVS: Wikke Kuller