Angelique van der Kroef

Angelique van der Kroef

Beleidsondersteuner

o Ondersteuning clusterbesturen, commissies en werkgroepen
o Agendabeheer clusterbestuursleden Gezelschapsdieren en Paard (bij afwezigheid Ronald ook Landbouwhuisdieren en DIMEO)
o Secretaris Personeelsvertegenwoordiging