Uitnodiging informatiebijeenkomst voor dierenartsen

Eerder dit jaar heeft het Platform Melkgeitenhouderij via verschillende kanalen brieven verspreid onder dierenartsen. In deze brief is de uitrol van de Dierdagdosering (DDD) binnen het programma Duurzame Geitenzuivel Keten toegelicht. Naast de uitrol van de registratie van de DDD is in het sectorplan voor bokkenwelzijn opgenomen dat geitenbedrijven met een lammersterfte in het actiegebied een verbeterplan moeten opstellen en uitvoeren. Het opstellen van dit verbeterplan dient gezamenlijk met de dierenarts en een begeleider vanuit de inzamelaar te gebeuren. Borging en bewaking hiervan vindt plaat via KwaliGeit (voor het handboek zie www.ngzo.nl).

Om dierenartsen bij te praten over ‘Dierdagdosering’ en ‘Plan van Aanpak lammersterfte’ organiseert het Platform Melkgeitenhouderij twee informatiebijeenkomsten: donderdagavond 7 maart (Oirschot) en dinsdagavond 12 maart (Staphorst). Op de evenementenpagina vind je meer informatie over het programma en de wijze van aanmelden.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen