Uitnodiging pilot voor kalverdierenartsen

Beste Kalverdierenarts,

Als kalversector willen we de kalvergezondheid op een hoger niveau brengen. Kennisontwikkeling bij kalverhouders kan daaraan bijdragen. Daarom is eind vorig jaar Eveal opgezet, een studie- en trainingsprogramma met als doel om de kennis van kalverhouders over kalvergezondheid teverhogen. Eveal bestaat uit e-learning, trainingen en studiebijeenkomsten, met als uiteindelijke doel dat kalverhouders de opgedane kennis in de stal toepassen. Inmiddels zijn veel kalverhouders gestart met de e-learning en hebben zij de eerste modules afgerond. Daarop volgen zeer enthousiaste reacties. Om de opgedane kennis van de e-learning nog beter te laten landen, is het wenselijk om daar trainingen aan koppelen.

Het zou mooi zijn als kalverhouders vanuit hun eigen dierenartspraktijk kunnen deelnemen aan een training waarin zij de opgedane theorie in de praktijk kunnen toetsen. We zijn op zoek naar dierenartspraktijken die samen met hun eigen klanten, in groepjes van 6 – 8 deelnemers, een training willen organiseren. De inhoud van de eerste 2 modules van de e-learning vormt de basis. Eveal kan uw praktijk hierin ondersteunen. Er is een draaiboek voor de opzet van de training en een vragenlijst, maar u kunt de training desgewenst ook anders invullen.

Wilt u een training organiseren, stuurt u dan een mail naar info@eveal.nu met daarbij de data en locaties waar u een training organiseert. U ontvangt dan de nodige documenten. Na afronding van de training kunt u de deelnemende kalverhouders vanuit uw praktijk een Eveal-certificaat verstrekken. U kunt het aantal gewenste certificaten aanvragen.

De kalversector neemt verschillende initiatieven gericht op verdere verbetering van de kalvergezondheid. Eveal is er daar één van, en is een gezamenlijk initiatief van LTO Nederland, Universiteit Utrecht en DAP Thewi, ondersteund door een aantal andere dierenartsen en integraties.
We hopen dat ook u de waarde hiervan inziet en mee wilt werken aan de organisatie van trainingen voor kalverhouders. Meer informatie over Eveal vindt u op www.eveal.nu. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Ernest Bokkers van LTO Nederland.  via e-mail ebokkers@lto.nl of 06 55 469484.

Met vriendelijk groet,

Wim Thus                                           Ruurd Jorritsma                              Maarten Verstraeten

Voorzitter                                           Dierenarts                                          Dierenarts
LTO Vakgroep Kalverhouderij        Universiteit Utrecht                         DAP Thewi

 

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.